KAN2GO



สตาร์ฮิลล์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท





											    ให้การท่องเที่ยวสะดวกสบายและปลอดภัยทุกยามค่ำคืนไปกับสตาร์ฮิลล์ รีสอร์ท (อยู่ใกล้กับน้ำตกไทรโยคน้อย) สำหรับบริการห้องพัก มีรูปแบบหลากหลายให้เลือก อาทิ ห้องพักแพริมน้ำ หรือห้องพักบนเนินเขาที่สามารถชมวิวได้ 180 องศา นอกจากนั้น ทางรีสอร์ท ยังมีห้องสัมมนาที่สามารถรองรับหมู่คณะและกรุ๊ปทัวร์ได้มากกว่า 200 คน										

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

											- ส่วนลด 10% 
- 50 สิทธิ์ 
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น อื่นๆ  
- หลังกดรับสิทธิ์ต้องใช้ภายใน 30 นาที										

ติดต่อ : 08 5088 3023

เฟซบุ๊ก : http://www.facebook.com/StarHillRiverKwaiResort/

เว็บไซต์ : http://www.starhillriverkwairesort.com


แผนที่