KAN2GOแควน้อยริเวอร์พาร์ค รีสอร์ท

											    สัมผัสสายน้ำ ขุนเขา และความอุดมสมบูรณ์จากผืนป่าธรรมชาติ ไปกับ “แควน้อยริเวอร์พาร์ค รีสอร์ท” สถานที่พักซึ่งแอบอิงท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงามและแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญ (แม่น้ำแควน้อย) นอกจากนั้น ยังเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี อาทิ ปราสาทเมืองสิงห์ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 เส้นทางรถไฟสายมรณะ ถ้ำเฉลย และหมู่บ้านช้างเดิม										

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

											- ส่วนลด 15% 
- 20 สิทธิ์ 
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น อื่นๆ  
- หลังกดรับสิทธิ์ต้องใช้ภายใน 30 นาที										

ติดต่อ : 08 1314 4542

เฟซบุ๊ก : http://www.facebook.com/kwainoyriverparkresort

เว็บไซต์ : http://www.kwainoyriverpark.com


แผนที่