KAN2GO

ถ้ำพระธาตุ

												ชมปรากฏการณ์หินงอกหินย้อย อายุกว่า 100 ปี

ถ้ำพระธาตุ หรือชื่อเดิม “ถ้ำดุสิตมหึมา” ถ้ำประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ 50 ปีก่อน โดยมีลักษณะภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนหุบเขาสูงชันจากระดับน้ำทะเล 720 เมตร ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติเอราวัณอย่างสมบูรณ์

ถ้ำพระธาตุ ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ (ห่าง...												

Show


แผนที่