KAN2GO

ช่องเขาขาด

												เยือนถิ่นหุบเขา เฝ้ามองประวัติศาสตร์สงคราม 

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2485 ช่วงต้นกำเนิดช่องเขาขาด ณ ขณะนั้นกองทัพญี่ปุ่นในพม่ากำลังขาดอาวุธและเสบียงอย่างหนัก ญี่ปุ่น จึงต้องการสร้างเส้นทางรถไฟจากไทยมุ่งสู่พม่าโดยตรง เพื่อใช้ขนส่งสิ่งของและกำลังพลเร่งด่วน และด้วยความต้องการสร้างเส้นทางรถไฟให้เสร็จโดยเร็ว จึงได้เกณฑ์เชลยศึกสงครามมาก่อสร้างและขุดเจาะ...												

Show


แผนที่