KAN2GO

เขาช้างเผือก

												พิชิตยอดเขาสายหมอกระดับความสูงมากกว่า 1,200 เมตร 

เขาช้างเผือก เป็นหนึ่งในยอดเขาสูงของจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านการเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ (ไม่ควรพลาด) สาเหตุของการตั้งชื่อว่าเขาช้างเผือกนั้น เนื่องจากมีลักษณะรูปทรงภูเขาคล้ายกับช้างป่า และมีแนวสันเขาทอดยาวคล้ายกับสันหลังช้าง ท...												

Show


แผนที่