KAN2GO

จุดชมวิวป้อมปี่

												ชื่นชมความงดงามของสายน้ำและขุนเขา ณ ดินแดนปางอุ๋งตะวันตก

ป้อมปี่ ชื่อเรียกที่เพี้ยนมาจากภาษากะเหรี่ยงว่า “เปอปี่” ซึ่งมีความหมายว่า “ต้นอ้อ” สถานที่แห่งนี้ เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก เนื่องจากมีทิวทัศน์อันงดงามและอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

จุดชมวิวป้อมปี่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแห...												

Show


แผนที่