KAN2GO

หมู่บ้านอีต่อง-ปิล็อก

												มรดกเหมืองเก่าที่ยังคง… หายใจ…

อีต่อง มาจากความหมายว่า “ณัต เอ็ง ต่อง” ซึ่งแปลตามภาษาเมียนมาว่า “หมู่บ้านบนยอดเขาเทวดา” ต่อมาได้เรียกเพี้ยนเสียงกลายเป็น “อีต่อง” จวบจนทุกวันนี้ 

บ้านอีต่อง ตั้งอยู่บริเวณอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาที่นี่ด้วยการเริ่มต้นจากตัวอำเภอเมือง โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 323 มุ่งหน้าสู่อำเภอทอ...												

Show


แผนที่