KAN2GO

สะพานอุตตมานุสรณ์

												สัมผัสวิถีชีวิตชาวมอญและมนต์เสน่ห์สะพานไม้

เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดกาญจนบุรี หลายท่านอาจจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เขาช้างเผือก น้ำตกเอราวัณ เส้นทางรถไฟสายมรณะ และสะพานมอญเป็นลำดับแรก แต่น้อยนักที่จะทราบว่าแท้จริงแล้วสะพานมอญมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “สะพานอุตตมานุสรณ์”

สะพานอุตตมานุสรณ์ ตั้งอยู่บริเวณอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ...												

Show


แผนที่