KAN2GO

ต้นจามจุรียักษ์

												ชื่นชมประติมากรรมธรรมชาติ ต้นจามจุรียักษ์ อายุ 110 ปี

ต้นจามจุรียักษ์ (ต้นก้ามปู) เปรียบเสมือนประติมากรรมธรรมชาติของชาวจังหวัดกาญจนบุรี โดยต้นกำเนิดนั้น คาดการณ์ว่าอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2452 อายุเฉลี่ยปัจจุบัน 110 ปี ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก 

ต้นจามจุรียักษ์ ตั้งอยู่บริเวณบ้านกสิกรรม หมู่ที่ 5 ตำบ...												

Showสถานที่ใกล้เคียง


แผนที่