KAN2GO

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

												หนึ่งไม้หมอนหนึ่งชีวิต บทเรียนแห่งประวัติศาสตร์ที่โลกไม่เคยลืมเลือน

สะพานข้ามแม่น้ำแคว หรือที่รู้จักกันในนามเส้นทางรถไฟสายมรณะ มีต้นกำเนิดในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จากเหตุการณ์กองทัพญี่ปุ่นได้ทำการเกณฑ์เชลยศึกฝ่ายพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา นิวซีแลนด์  มาก่อสร้างเส้นทางรถไฟ เพื่อลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังทหารเข...												

Show


แผนที่