KAN2GO

น้ำตกเอราวัณ

												สวรรค์ 7 ชั้น ณ กาญจนบุรี

น้ำตกเอราวัณ หรือชื่อเดิมสะด่องม่องลาย เป็นน้ำตกเทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่ ซึ่งมีระบบนิเวศงดงามที่สุดในภาคตะวันตก สำหรับชื่อเอราวัณ มาจากลักษณะของหินที่คล้ายกับเศียรช้าง (หินจากบริเวณชั้นบนสุด) กล่าวกันว่าในช่วงฤดูฝนจะมีสายน้ำสามสายไหลผ่านเศียรช้างลงสู่เบื้องล่าง นักท่องเที่ยวจึงสามารถสังเกตเห็นได้ชัดตั้งแต่หน้าทางเข้าอุทยา...												

Show


แผนที่