KAN2GO

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

												สัมผัสสายน้ำแห่งสรวงสวรรค์ ณ ดินแดนสุดแสนศิวิไลซ์

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่ตอนกลางของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ โดยต้นกำเนิดของสายน้ำไหลบ่ามาจากทางเทือกเขากะลา (ป่าดิบแล้งทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ) ลักษณะของน้ำตกเป็นเขาหินปูน 7 ชั้น ลดหลั่นระดับสู่เบื้องล่าง แต่ละชั้นล้วนงดงามจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “น้ำตกสรวงสวรรค์” ของจังหวัดกาญจนบุรี
...												

Show


แผนที่